PREZIDENTO RŪMAI – NUO SENO VALDOVŲ BUVEINĖ
 
Kad ir iš kurios pusės ateitumėte į Daukanto aikštę, siauros gatvelės, vedančios į ją, prasiplečia ir įsilieja į aikštę, kurioje dominuoja klasicistiniai XVIII amžiaus pabaigos – XIX pradžios statiniai: buvę didikų namai ir dabartiniai Prezidento rūmai.
 
Prezidentūros istorija, gyventojai ir svečiai
Prezidentūra stovi Simono Daukanto, kuris parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba, aikštėje. Rūmai ne kartą degė, per karus ar suirutes buvo niokojami. Lietuvai patekus į Rusijos sudėtį – tapo rusų imperatoriaus buveine. Tai buvo to meto puošniausi ir solidžiausi rūmai, kuriuose gyveno caras Pavelas I, žygių metu apsistodavo Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII ir prancūzų imperatorius Napoleonas. Sovietmečiu tai buvo Karininkų, Menininkų rūmai, vykdavo šokių vakarai. 1997 metais pastatas buvo restauruotas ir į jį buvo perkelta Lietuvos prezidentūra.
 
Architektūra, salės, parkas
Prezidentūra yra įsikūrusi XIX a. vėlyvojo klasicizmo stiliaus dviaukščiuose rūmuose. Pritaikant rūmus Prezidento rezidencijai, nuspręsta atkurti istorinį interjerą, tad viduje daug puošnių, klasicizmo epochą menančių salių: Baltoji – pagrindinė, kurioje teikiami apdovanojimai, Prezidentas susitinka su visuomene; Mėlynoji  skirta prezidento konfidencialiems pokalbiams; Žaliojoje Prezidentas posėdžiauja su vyriausiais patarėjais; taip pat čia – Žemėlapių, Delegacijų, Derybų, Pasitarimų salės, kurių kiekviena unikali savo interjeru, puošta vėlyvojo klasicizmo baldais, paveikslais. Įspūdingas ir Prezidentūros parkas, kuris yra vienas seniausių Vilniuje ir saugo istorinius želdynus: šimtamečius ąžuolus, liepas, klevus.
 
 
Iškilmingi prezidentūros ženklai
Prezidentūros rūmų fasadas papuoštas Lietuvos herbu – Vyčiu, virš kurio plevėsuoja Prezidento vėliava. Ji pakelta, kai Prezidentas yra Rūmuose, o nuleidžiama išvykus iš Vilniaus. Kiekvieną sekmadienį 12 val. vyksta iškilminga vėliavų pakeitimo ceremonija. Joje dalyvauja ne tik šiuolaikinėmis paradinėmis uniformomis, bet ir viduramžių šarvais vilkintys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. Po vėliavų pakeitimo vienos valandos garbės sargybon stoja du, XIV amžiaus karių uniformomis vilkintys, kariai.
 
Svarbių švenčių akcentai
Prezidentūra rengia atvirus visuomenei renginius, kurių metu šalies gyventojai ir svečiai kviečiami į Prezidentūros erdvėse vykstančius įvairius koncertus, susitikimus, parodas. Iškilmingomis progomis XIV amžiaus stiliaus šarvais vilkintys kariai demonstruoja specialią viduramžių karių rikiuotės programą. Ceremonijos pradžią skelbia trimitai ir būgnai, kurių lydimi, į aikštę pro pagrindinius Prezidento rūmų vartus, didingai įžygiuoja kariai. Jie susirinkusiems demonstruoja viduramžių karių rikiuotės programą, po kurios Garbės sargybos kuopos kariai vykdo vėliavos pakeitimo ceremoniją. 
 
17°