VISA GALYBĖ VELNIŲ
 
Tiek velnių, kiek Kaune įkurtame „Velnių muziejuje“, tikrai niekur kitur nebūsite matę. Šis muziejus – originalus, vienintelis toks visame pasaulyje. Jame – begalė linksmų, gudrių, įdomių ir, žinoma, baisių velniūkščių. Neįtikėtinos istorijos, legendos ir padavimai apie šiuos pragaro gyventojus, rodos, tiesiog sklando muziejuje, jo aplinkoje.
 
Velnių muziejus unikaliausių pasaulio muziejų sąraše
Velnių muziejus yra įtrauktas į unikaliausių pasaulio muziejų sąrašą. Trijuose aukštuose saugoma apie 1000 raguotųjų iš viso pasaulio: įvairių formų, dydžių, spalvų ir pagamintų iš įvairių medžiagų. Kiekvienas čia gyvenantis nelabasis stebina: šelmiškai šypsosi, paslaptingai žvilgčioja iš tamsių pakampių, piktai grūmoja ar skardžiai krizena, o kai kuriuos nuo žmogaus atskirsite tik po kuokštu gaurų pamatę kyšančius ragus ar uodegą. Visi jie džiaugiasi palikę pragarą ir įsikūrę Kaune.
 
Pirmajame muziejaus aukšte – lietuviški velniai
Pirmasis Velnių muziejaus aukštas priklauso lietuviškiems velniams. Regėsite žmonių ir raguotųjų grumtynes, kurios neretai – baisios ir žiaurios. Dauguma velnių – tikri meno kūriniai: tapyti ant šilko ar drobės, išdrožinėti iš medžio, pagaminti iš keramikos ar akmens, taip pat, vaizduojami ne tik su įprastais ragais, bet ir gauruoti, uodeguoti. Tačiau nemaža dalis velnių parkeliavę iš buities – jie piktdžiugiškai šypsosi nuo lėkščių, vazų, druskinių ir pipirinių, švilpukų, riešutų spaustukų ar pypkių. Muziejaus lankytojai visada stabteli prie itin mažo, tik pro padidinamąjį stiklą matomo auksinio velniuko. Visą pirmojo aukšto ekspoziciją saugo akį patraukiantis biblijinis velnias. Šnekama, kad jis kadaise buvęs angelu sargu, bet išvarytas iš dangaus dėl to, kad pradėjo pavydėti Dievui. Savo netikėtas istorijas turi ir kiti muziejuje gyvenantys padarai.
 
Antrasis aukštas – velnių ir raganų įrankių buveinė
Vos užlipus į antrąjį aukštą, lankytojus pasitinka didžiulis medinis velnias – jį muziejui atidavė žmonės, kuriuos pradėjo lydėti nesėkmės. Jie manė, kad velnias tas negandas jiems siunčia, todėl savo sodyboje jo laikyti nebenorėjo.
Antras aukštas skirtas gamtos išdaigoms, joje randamiems keistumams. Eksponatai – žmonių rastos į velnio atvaizdą panašios šakelės, akmenukai. Išsiskiria nušlifuotas ir nulakuotas, į velnią panašus kelmas, į kurį žiūrint net sunku patikėti, kad tai – gamtos kūrinys. Kartu su velniais šiame aukšte gyvena ir jų draugės - piktosios raganos.
 
Trečiame aukšte susirinkę puotas kelia velniai užsieniečiai. Kiek tiksliai čia tokių atvykėlių sunku būtų ir suskaičiuoti. Be to, jų vis daugėja, nes muziejaus lankytojai, svečiai iš užsienio vis po kokį velniūkštį iš savo kraštų atveža. 
 
Raganų ir velnių puota ant kalno Juodkrantėje
Visi piktieji pragaro padarai viename Velnių muziejuje neišsitenka – jų taip pat gausu ir ant Raganų kalno Juokrantėje. Ne veltui toks kalno pavadinimas – čia puotą kelia raganos, velniai, iš požemių išlindęs Liuciferis ir daugiagalviai slibinai. Visi jie – senųjų krašto padavimų, pasakų ir legendų veikėjai, Lietuvių menininkų išdrožti iš medžio čia tarsi atgimsta ir savo išvaizda baugina praeivius.
 
12°