VILNIAUS UNIVERSITETO KILMINGA AURA
 
Vilniaus universitetas – seniausia Rytų Europos aukštoji mokykla, įkurta dar 1579 metais. Nepaprastai didingą istorijos aurą, čia iškilusių pažangiausių mokslo idėjų ir šviesiausių absolventų prisiminimą jaučia kiekvienas, užsukęs į šią mokslo šventovę. Vilniaus universiteto architektūrinis ansamblis, kurį sudaro ne tik senieji pastatai, bet ir šv. Jonų bažnyčia bei jos varpinė, yra išskirtinis objektas UNESCO saugomame Vilniaus senamiestyje.
 
Klestėjimai ir nuopoliai formavo šimtmečių istoriją
Vilniaus universiteto istorija – labai turtinga ir prieštaringa, tačiau neatsiejama nuo visos Lietuvos valstybės istorijos. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, Vilniaus universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininkų, poetų, kultūros veikėjų kartą. Per daugiau nei 400 metų būta visko: universitetas išgyveno ir smukimą, ir kilimą, buvo netgi uždarytas, tačiau vėl atgijo. Dabar Vilniaus universitetas – didžiausias šalyje, čia mokytis ir tobulintis susirenka šviesiausias Lietuvos jaunimas.
 
Vilniaus universiteto architektūra
XVI–XIX a. statytą Vilniaus universiteto kompleksą sudaro 16 pastatų ir 13 įvairaus dydžio kiemų. Painiame jų labirinte pasiklysta ne tik turistai, bet net ir universiteto studentai, beieškodami paskaitų auditorijų, tad nepamirškite pasiimti žemėlapio.
Per keturis šimtmečius ne kartą keitėsi universiteto pastatų paskirtis, planai ir formos. Tad įvairiapusiškame ansamblyje atsispinti visi pagrindiniai Lietuvoje vyravę architektūros stiliai: gotika, renesansas, barokas ir klasicizmas.
Įspūdingas Vilniaus universiteto pastatų ansamblis atstovauja Lietuvai Briuselio parke „Mini Europa“.
 
Universiteto ansamblyje – ir iškilminga Šv. Jonų bažnyčia
Viename iš gražiausių universiteto kiemų yra Šv. Jonų bažnyčia, menanti laikus, kai šioje vietoje meldėsi jėzuitai, universiteto profesoriai ir studentai. Ši bažnyčia laikoma vėlyvojo baroko laikotarpio architektūros paminklu, neturinčiu analogų visoje Europoje.
Šv. Jonų bažnyčios statybos, vykusios XIV–XV a., truko beveik 40 metų. Šiandien ji yra ne vien maldos namai, bet ir mokslo muziejus, iškilmingų ceremonijų bei koncertų vieta, čia Vilniaus universitetą baigusiems studentams pavasarį iškilmingai įteikiami diplomai.
Per savo ilgą istoriją bažnyčia daug matė ir patyrė, čia lankėsi karaliai, kunigaikščiai, siautėjo gaisrai ir karai. Šv. Jonų bažnyčios svarbą ir vertę patvirtina ir tai, kad 1993 metais, savo apsilankymo Lietuvoje metu čia meldėsi ir popiežius Jonas Paulius II.
 
Vilnius iš Šv. Jonų bažnyčios varpinės
Šv. Jonų bažnyčios varpinė – aukščiausias Vilniaus senamiesčio pastatas. Istorinėje varpinėje veikia modernus liftas, tad lankytojai nevargindami kojų gali užkilti į 45 m aukštyje įrengtą apžvalgos aikštelę, iš kurios neaprėpiamais Vilniaus toliais galima gėrėtis tarsi iš paukščio skrydžio. Grožėsitės raudonais Vilniaus senamiesčio stogais, katedra, Gedimino pilimi, Trijų kryžių kalnu. Taip pat turistų dėmesį patraukia čia įtaisyta Fuko švytuoklė, demonstruojanti Žemės sukimosi aplink savo ašį efektą.