Birželio 14-ąją visoje Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Šią dieną 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Daugiausia žmonių pateko į GULAG‘o stovyklas. Daugybė tremtinių žuvo pakeliui, nes buvo vežami krovininių traukinių vagonuose, dar daugiau neišgyveno stovyklose. Šią dieną, norint pagerbti įvairiose Sibiro vietose sunkius fizinius darbus dirbusius ir žiaurias gyvenimo sąlygas kentusius Lietuvos gyventojus, prie namų keliama Lietuvos vėliava su pririštu juodu kaspiniu, rengiami koncertai, minėjimai bei rodomos specialios laidos.

Komentarai

-4°