1992 metų spalio 25d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją - pagrindinį valstybės įstatymą , kuris turi aukščiausią teisinę galią ir nustato valstybės politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Minint šią Lietuvos piliečiams svarbią dieną savo žinias išbandyti norintys moksleiviai laiko Konstitucijos egzaminą, kuriame atsakinėja į klausimus apie Lietuvos Respublikos Konstitucijoje esančius įstatymus. Taip pat rengiami paminėjimai, rodomos specialios laidos.

Komentarai

-4°