Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje respublikinis tremtinių ir politinių kalinių mišrių chorų festivalis, skirtas Šv. Cecilijos chorų globėjos garbei

 
Jau virš 10 metų kiekivieną lapkričio mėnesį Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta respublikinis tremtinių ir politinių kalinių miščių chorų festivalis, skirtas Šv. Cecilijos, chorų globėjos garbei. Renginys į Kuršėnus koncertuoti sukviečia chorus iš visos Lietuvos. Pirmiausia visi dalyvauja Šv. Mišiose, o po jų prasideda koncertas, kuriame aidi ne tik choristų balsai, tačiau ir instrumentinio orkestro bei instrumentinių grupių  garsai. Festivalyje savo pasirodymus  taip pat atlieka mokinių bei mokytojų chorai.

Komentarai

-7°