1940 metais birželio 15d. Sovietų Sąjunga, sulaužydama sutartis ir pasiųsdama per 150 raudonarmiečių, okupavo Lietuvos Respubliką. Šis įvykis davė pradžią 1941 metais pradėtiems trėmimams į Sibirą ir 50 metų trųkusiai okupacijai. Dabar ši diena kasmet minima kviečiant žmones į įvairius renginius, kurių metu prisimenama Lietuvos istorija, rodomos specialios laidos, per kurias savo prisiminimais dalijasi okupacijos metu gyvenę ir viską savo akimis matę pašnekovai.

Komentarai

Naujienos
Turime Jums įdomių faktų! Skaitykite mūsų naujienas