Vilnius Rådhusplassen St. Bartholomeus dagene rekonstruerer håndverk, kunst og  tradisjoner fra middelalderen og renessansen epoke.