Klaipeda, Theatre Square, Old Town.    Denne populære internasjonale jazzfestivalen er for  musikkelskere i alle aldre, utdanning, musikalske
smak og kunnskap. Og underholder med jazz og "World Music".