MIDDELALDEREN FESTIVAL PÅ TRAKAI SLOTTET

Trakai, territoriet til slottet halvøya. Under festivalen blir den middelalderske ånden gjenopplivet med byens markedsplass, de imponerende håndverkbodene, adelen, bønder, glade barn, musikk, teater og riddere som sloss. Det er viktig at alle som kommer hit deltar, isteden for bare å betrakte fra sidelinjen. Byens feiring starter tradisjonelt i starten av turistsesongen.