DET KONGELIGE SLOTT – ET VITNE TIL VIKTIGE HISTORISKE HENDELSER
 
Det kongelige slottet står stolt i sentrum av Vilnius, på Katedral-torget i hjertet av byen. Slottets historie går tilbake til landets storslåtte tider, da mange av storhertugene av Litauen hadde sitt sete her. Slottet har mer enn en gang brent ned, arkitekturen har forandret seg, og ble til slutt jevnet med jorden, men etter 200 år ble slottet gjenreist og inviterer deg til besøk.

Slottets stolthet

Ved foten til Gediminas-åsen bodde det mennesker på 300-tallet. Under opprettelsen av staten Litauen, ble Vilnius et av de viktigste politiske sentra, og senere ble byen hovedstaden i Storhertugdømmet Litauen. Istedetfor den forsterkede trebebyggelsen i landsbyen, ble det bygget et mektig steinslott på slutten av 1200-tallet - det første i Litauen - som nå er en av de vesentligste bygningene av de lavereliggende deler av slottet. På slutten av 1400-tallet ble festningslottet endret til den sengotiske residensen til Storhertugene i Litauen. På 1500-tallet ble slottet omgjort til en lukseriøs residens i renessanse-stil av professjonelle og lokale, så vel som italienske, polakker og andre arkitekter og kunstnere. Senere fikk slottet elementer av tidlig barokk. Slottet var resident for litauiske og polske herskere.
1500-tallet og 1600-tallet blir kalt slottets gullalder. Vilnius var på den tiden et viktig europeisk sentrum og Storhertugdømmet Litauen og Kongedømmet Polen, som var under styret til monarkene i Jogaila og Vasadynastiene. Vilnius var innflytelsesrikt i regionen. Slottet var sted for mange historiske hendelser som var viktig for hele Europa. ISlottet tok imot reisefølger fra utlandet, holdt Sejm, tok Storhertugene i ed, undertegnet internasjonale avtaler, oppretthold rettssystemet, endret de litauiske lovene og passet statskassen og arkivene. I tillegg hadde slottet et av europas mest rikholdige biblioteker, en utrolig våpensamling, rustninger og jakttrofeer. Slottet samlet ulike kunstobjekter som vevede tepper, malerier og juveler samt at slottet ansatte kjente kunstnere og hadde et intenst kulturliv. Blomstringstiden varte til midten på 1600-tallet. Slottet ble ødelagt av okkupasjonshæren fra Moskva, og på begynnelsen av 1800-tallet ble det totalt ødelagt.

 
 
Gjenskapt under det litauiske millenium

Ideen om å gjenoppbygge slotttet kom med den litauiske frigjøringsbevegelsen på slutten av 1900-tallet. Detaljert arkeologisk arbeid av slottet ble satt igang i 1987.  Omtrent en halv million unike funn ble gjort her. De dannet grunnlaget for slottets gjenoppbygning. I 2002, startet gjenoppbygningen av det ødelagte slottet. Ved feiringen av tusenårs-jubileet for navnet Litauen den 6. juni 2009, ble det foretatt en symbolsk åpning av det restaurerte Storhertug-palasset, Slottet ble atter en gang symbolet på staten Litauen og den nasjonale stolthet samt et senter for undervisning, historie og kulturarv.
Det gjenoppbygde slottet til Storhertugene av Litauen og de permanente utstillingene skal være åpent for publikum fra midten av 2013.  Under restaureringen av slottet, blir utstillingene å se i Museet for brukskunst (Arsenalo g. 3A) eller på andre kultursteder i Vilnius og i Litauen.
 
13°