BARE I KERNAVĖ – FEM HAUGER VED SIDEN AV HVERANDRE
 
Kernavė er den første hovedstaden i Litauen - den ligger på et lie stykke jord, men er verdenskjent for de fem haugene som ligger ved siden av hverandre. Hvis alle fjellene, elvene, steiner i veikanten og trærne kunne snakke ville de kunne avsløre mange hemmeligheter og mysterier i vår historie. Du vil ikke finne en slik utsikt noe sted i hele den baltiske regionen. Kernavė er et fint sted for romantiske mennesker som kommer hit for å ønske solen velkommen, lytte til sanger og se de vakreste stedene i verden. Også arkeologer som kommer hit for å finne spor av gamle bosetninger, middelalderbyer og gravplassene til Litauens forfedre. Vi ønsker deg velkommen til området som er på UNESCOs verdensarvliste.
 
Historien om det litauiske Troya

Det fantes en bosetning i Kernavė allerede i det 9-7 århundret før Kristus. På 1200-tallet var byen et av de viktigste økonomiske, politiske og forsvarssentra i det begynnende Litauen - det var her den litauiske staten begynte.

Byen stod her til slutten på 1300-tallet, og ble senere brent ned av korsfarere, derfor er Kernavė nå kalt det litauiske Troya. Etter brannen, ble trebyen og palassene aldri bygget opp igjen. In the place of the old settlement completely intact cultural site development layers remained reflecting the life of the town, and its population’s daily life and customs. Du kan gjøre deg kjent med dem i Kernavės historiske og arkeologiske museum.

På grunn av den høye kulturelle verdien og historien til den gamle byen er Kernavė innlemmet i det statlige kultureservatet i Kernavė.

Kernavės hauger

Kernavė har fem majestiske hauger. De ble laget under istiden, med noe menneskeskapt arbeid senere, og det finnes et vell av legender og historier rundt dem.

Hver av de fire åsene har sitt eget navn og sin egen skapelseshistorie. Lizdeika åsen er oppkalt etter den store trollmannen Lizdeika. Sammen med prestinnen beskyttet han den hellige ilden på alteråsen, gav prekener og tydet folks drømmer. Lizdeikas vakreste prestinne var Pajauta. Pajautadalen som strekker seg bak haugene er oppkalt etter henne. Hvis du vil lære historiene og navnene på haugene, må du besøke Kernavė.
 
 
 
Verdifulle kunstverk i Kernavėkirken

I tillegg til haugene er Kernavė veldig stolt av sin neo-gotiske kirke, Jomfru Marias Kappe. Veggene er dekorert med mange verdifulle malerier i tillegg til skulpturer og den gamle kirkeklokken. Der er også et lite trekapell, som nå huser det kirkelige relikviemuseum. Foran kirken står en majestisk granittskulptur av Moses.

Levende arkeologidager i Kernavė

En gang i året forvandler Kernavė seg om til en middelalderby, og tiltrekker seg tusenvis av besøkende fra Litauen og naboland. Hvis du møter på denne folkemengden i Kernavė, vil du skjønne at dette er det spektakulære arrangementet Levende Arkeologidager i Kernavė. Dette er en gedigen historietime for ung og gammel. Skjeggete innbyggere av den gamle hovedstaden i Litauen som går med forhistoriske klær og dyreskinn forteller oss hvordan folk pleide å leve i stein og bronsealderen, hva de gjorde og hva de spiste og hvordan de gikk kledd. Du kan vandre gjennom historien under festivalen og se hvordan ulike verktøy blir laget i flint, bein og jern, prøve å skyte med pil og bue, lage ild på gamlemåten og smake på arkaisk mat.

Gjennom festivaldagen er bytorget fullt av kjempende riddere, vandrende musikere, handelsmenn fra utlandet, landstrykere og lovløse som blir tiltalt i middelalderens rettsaler, dømt og henrettet.

Alt dette er vanskelig å beskrive med ord - dere må se det selv. Så du er velkommen til byen med haugene, festivaler, ro og fred og liv og røre - Kernave.
 
17°