NATURTERAPI
 
Selv om Litauen er et lite land, er det velsignet med en unik allsidighet i sin natur: sletter og rullende åser, en mengde skoger, sjøer og våtmark, det bølgende Baltiske hav og de hvite sanddynene. Og sist men ikke minst; det vakre Curonian Spit. Og viktigst av alt– Litauen har bevart sin naturlige friske luft, uten forurensning av noe slag.
 
Litauen er fullt av åpne sletter og rullende åser
 
Litauen har ingen høye fjell, i alle retninger kan du se blomstrende enger, tett skog og fruktbare åkre. De mange høye åsene var en gang fulle av storslåtte borger der folk i ennå eldre tider tilba sine hedenske guder. Litauens høyeste punkt er den 293.84 meter høye Aukštojas Hill nær Vilnius.
 
Innsjøer og elver i alle retninger
 
Litauen er svært vannrikt, - det er mer enn 3000 innsjøer i alle størrelser og former. De fleste er beliggende i Nordøst. Den vakreste og mest kjente av sjøene er Drūkšiai – den største, Tauragnas – den dypeste, og Asveja – den lengste av sjøene.
Det flyter elver over hele Litauen. Alle elvenes ”far” er Nemunas, fordi den er den lengste, med et utall av sideelver og bekker. Alle elvene er spesielt populære blant campere, på sommeren prøver nesten alle innbyggerne å utfordre minst en av dem i en kano.
 

 
 
 
Ut i skogen – for frisk luft, bær og sopp
 
I gamle tider var nesten hele Litauen dekket av skog. I dag dekker skog omtrent en tredjedel av landet, og forsyner innbyggerne med en overflod av bær, sopp og medisinske planter. Her finnes utallige dyr og fugler. For lenge siden jaktet adelen I disse skogene, og smuglere og partisanere gjemte seg her. Vegetasjonen er variert; hundreårsgamle eiketrær, frisk pinjeskog og store klynger av bjørk. I skogene streifer villsvin, hjort, rev og hare. Fra tidlig på våren kan du høre sangen til nattergaler, fink og trost.
 
Naturen er våre verdier
 
Innbyggerne har alltid satt pris på nature. Nasjonalparker er etablert overalt på landets vakreste steder, det finnes fem av dem i Litauen. I tillegg er det 30 regionale parker og mer enn 100 landskapsreservater og mer enn 400 kulturminner av statlig betydning. Det er begrenset adgang til alle disse delene av Litauen, og all natur, alle planter og dyreliv er beskyttet.