ST. PETER OG PAULUS-KIRKEN ER BERØMT FOR SIN EKSTRAORDINÆRE UTSMYKKING
 
St. Peter og Paulus-kirken er en anerkjent barokk perle i Litauen. Å tre inn i kirken føles som å tre inn i en mystisk verden av symboler, filosofi og et barokk verdensbilde. Selvom det er mange individuelle detaljer, er de blitt slått sammen til en enhetlig helhet, fulle av krypterte hemmeligheter og kirkens historie.
 
Kirkens interiør er et ekte mirakel

St. Peter og Paulus-kirken er berømt for sitt interiør her finner du rundt to tusen stukkaturer og statuer, uttrykksfulle fresker og malerier, imponerende relieffer, og spennende liturgiske elementer. Kirken har 13 utsmykkede kapeller, en barokk døpefontene i marmor, den forgylte prekestolen i rokokko er bygget i det nittende århundre, og en lysekrone i taket som forestiller et skip. Pilgrimer som kommer til kirken setter spesielt stor pris på maleriene av Den Hellige Maria og Vilnius-feberen, og ser på dem som store mirakler.

Vakker kirkehistore

I begynnelsen av 1600-tallet stod det en trekirke der hvor St. Peter and Paulus-kirken står i dag. Denne kirken ble ødelagt i krigene med Moskva mot slutten av samme århundre. Byggingen av den nåværende kirken, som mausoleum for den opphøyde Pacas familien av Storhertugdømmet Litauen, begynte i det syttende århundre. Kirkens utseende ble skapt av den polske arkitekten Jonas Zaoras, og byggingen ble fullført i 1676. Stukkaturer med fresker av samtidige kjente italienske kunstnere prydet kirken. St. Peter og Paulus-kirken er en av de få kirkene i Vilnius som ikke ble stengt i årene under den sovjetiske okkupasjonen. Den gangen ble restene av Litauens skytshelgen St. Casimir flyttet til kirken fra byens domkirke.
 
 
 
 
 
Byggherren udødeliggjorde seg selv inne i kirken

Byggeren av den barokke kirken, Mykolas Kazimieras Pacas, ønsket å bli gjort udødelig inne i kirken og beordret seg gravlagt under kirkens inngangsterskel med en inskripsjon på gravsteinen over.  I slutten av det syttende århundre ble gravsteinsplaten med inskripsjonen flyttet til veggen, mens det unike våpenskjoldet til Pacas familien i dag kan sees over kirkeinngangen  
På motsatt side av kirken er en liten plass som er dedikert og oppkalt etter Pave Johannes Paul II, etter hans besøk i Litauen.

Spor av italiensk arkitektktur

Spor av italiensk arkitektur og stil kan sees også i andre bygninger i nærheten av kirken. Omgivelsene var i stor grad preget av adelens, presteskapets og andre velstående byborgeres villaer og adelshus. De mest prominente eiendommene ble bygget i italiensk "Mannerist" stil, som stilmessig omfatter både barokken og renessansen.