LANGS DEN LÆRERIKE RUTEN TIL DE SANDBEGRAVDE LANDSBYENE
 
Veien til Nagliai naturreservat med de små landsbyene og det imponerende sandynelandskapet Pilkosios, er et av de mest interessante stedene rundt Curonian Spit Nasjonalpark. Langs ruten som er mer enn tusen meter lang, vil du se spektakulære raviner som er skapt av sterk vind i sanddynene, eller bli overasket av hundre år gammel skogsjord som i perioder kommer til syne fra sanden. Og du vil oppleve det samme som en kjent Litauisk poet når hun skrev diktet: Vind, å vind! Vind og vind! / Løste opp håret og omfavnet,/ Og kysset ansiktet, og brystet.
 
Du finner ikke noe lignende noe sted

Nagliai naturreservat beskytter Dødesandynene - et av de mest imponerende naturlandskapene i Curonian Spit og Litauen, uten sammenligning. Fire landsbyer og to gamle kirkegårder begravd. Disse avdekkes av og til for en kort stund av vinden som blåser, dette ser du bare i Nagliai naturreservat.
All menneskelig aktivitet er forbudt i parken, unntatt vitenskapelige observasjoner. men du kan gå langs den lærerike stien, delvis på den forsterkede overflaten (grus og planker) og den gjenværende delen - på sanden.
 
 
Her står solen opp fra vannet og går ned i vannet

Denne lærerike stien er det eneste stedet du kan oppleve reservatets mange interessante objekter. Tar du denne stien kan du se alt det vakre i Dødesandynene. Helt på slutten av stien, på det høyeste punktet åpner det seg en fantastisk utsikt over landskapet i Curonian Spit: Curonianlagunen på den ene siden og Østersjøen på den andre, med grønne furutrær i midten. I tillegg er dette det eneste stedet i Litauen hvor du kan se solen stige opp av vannet for så å synke ned i vannet om kvelden. Hele landskapet er som et perfekt imponerende naturmaleri.
 
Dødesandynene er de lengste

Døde (Mirusios), eller grå (Pilkosios) sanddyner er store og åser av sand er bygget av sterke vinder, med raviner og erosjoner. Her ser du også trassig og spredt gressvegetasjon, og spor etter gammel skog. Disse dynene er de lengste i Litauen og skjuler en av de tristeste historiene til landsbyene i Curonian Spit. I 1675–1854 ble så mange som fire Nagliailandsbyer dekket av sand, og ligger fortsatt begravd den dag i dag. Det har blitt sagt at sanddynene nådde et nivå på 0.5 til 15 meter per år, og beboerne kjempet mot sanden lenge, men til ingen nytte.
 
15°