De vakreste og mest verdifulle natur og kultursteder i Litauen har fått status som vernede områder. 12 prosent av landområdene er dekket med 5 nasjonal- og 30 regionalparker, 254 reservater, 2 kultur- og 3 naturreservater og et biosfære reservat og i tillegg over 400 naturarvsteder. I dag fortsetter etableringen av et nettverk av vernede områder i henhold til EUs skala Natura 2000.
 
Vernede områder er en skatt for landet og samfunnet, som ikke bare må bevares og pleies, men også anvendes og utvikles for turisme. Alle de vernede områdene er interessante og verdt å se, men vilkårene for besøk og turisme er annerledes her.  Reservatene er strengt beskyttede områder, men i kulturreservatene (Kernavė, Vilnius-slottet) er turismen en vidt utviklet aktivitet. Landbruk og besøk er forbudt i naturreservatene (Čepkeliai, Kamanai, Viešvilė), men er det mulig å ta korte sightseeingturer langs tilrettelagte stier, guidet av personell fra reservatet. Hovedaktiviteten for turister i naturreservatene er museumsutstillinger, korte turer med en kvalifisert guide langs trestier over våtmarkene, mulighet for å sveipe horisonten fra utkikkstårn og lytte til fuglesang.

Litauens naturreservater er ulike i størrelse, grad av vern og besøksmuligheter. Det er restriksjoner på fritidsaktiviteter som kan ha en negativ effekt på vernede områder, og forbudt i visse perioder. Det finnes 254 statlige naturreservater og over 100 lokale naturreservater i Litauen (2,5 prosent av landarealet). Landsparker, geomorfologiske og geologiske reservater er etablert for å beskytte og frede de mest karakteristiske og verdifulle områdene i landet, med et rikt utvalg av landskapsformer, svaberg, rullesteinstrender og kløfter. De er alle godt kjente og hyppig besøkte. Disse er Apuolė, Germantas, Raigardas, Šventoji, og Ūla landskapsreservater, Juozapinė, Dvarčionys, Linkuva, Nevaišiai, Pratkūnai, og Skersabaliai geomorfologiske reservater og Nemunėlis-Apaščia og Pelyša geologiske reservater.

Vannreservater har i oppgave å bevare elver, bekkedaler og innsjøbredder, de er også velkjente. Disse er Lietava, Širvinta, Visinčia, Virvytė, Vilnia, og Glėbas vannreservater. Det finnes en del reservater som ikke interesserer turistene i det hele tatt. Blant dem er reservater som har i oppgave å bevare jordsmonn, eller de reservatene som er begrenset eller utilgjengelige uten guide (teriologiske reservater som beskytter flaggermus, sommerfugler og andre insekter, eller herpetologisk reservat som beskytter skilpadder). Fuglereservater vil virke forlokkende på fugletittere, de store turistattraksjonene og de reneste elvene Žeimena, Šventoji, Dubysa, og Jūra har fått status som fiskereservat (for beskyttelse av fiskeressurser). Selv 39 store våtmarksområder som ikke er på listen over statlige reservater har status som telmologiske reservater. Disse trekker bare til seg ekte naturelskere. Hvis du besøker telmologiske reservater uten en erfaren guide, vil du lett gå deg vill eller utsette deg for fare. Ikke glem at besøk til telmologiske og ornitologiske reservater er forbudt fra april til september, da fuglene i denne perioden gjør kur, hekker og steller unger.

Enkeltstående og klynger av naturfenomener, samt faste kulturelle objekter, representerer vår arv (naturarv og kulturarv) som bevares på grunn av sine vitenskapelige, kulturelle eller turistmessige verdier. Litauen har 414 naturarvobjekter (trær, steiner, kilder, landskapsformer og mye annet), og 3719 kulturarvobjekter (herskapshus, kirker, gravhauger og mer) av statlig betydning. 161 av de mest verdifulle stedene har status som naturmonumenter, og nesten 10000 steder er erklært som kulturmonumenter.

Nasjonale og regionale naturparker utgjør hoveddelen av systemet for beskyttede områder. Her beskyttes naturverdier og kulturarv, landskap og biologisk mangfold. I tillegg blir det lagt opp til kunnskap om denne arven, og det utvikles fritidsaktiviteter som sightseeing og landsbyturisme. Dette er Litauens naturturismes gullåre. Infrastruktur for turister og informasjonssystemer blir kontinuerlig forbedret, besøkssentre blir opprettet og et økende antall steder for gårdsturisme utvikles. Uansett må man merke seg at de overnevnte stedene har spesiell status som vernede områder. Derfor ber vi deg om å unngå støy ved reise og overnatting, ikke bryte reglene for parken, og å parkere bilen på tilrettelagte steder. Under finner du opplysninger for deg som vil besøke statsparkene:
• I disse parkene blir det oppfordret til sightseeing og økoturisme, og skolebarn og ungdom er hjertelig velkomne.
• Bestill ekskursjoner og teltplass på forhånd.
• Det er best å starte parkturene fra et besøkssenter. Lokale guider deler gjerne sin kunnskap med deg.
• Det er kun lov til å slå opp telt på tilrettelagte steder.
• Besøkstider og campingmuligheter varierer fra park til park (for eksempel forbyr noen parkreservater besøk året rundt, besøk i dyrereservat er forbudt fra april til september, mens besøk til andre områder er uten restriksjoner).
Nasjonale og regionale parker i landet vårt gir mulighet for fritid og reise, og alle som vil bli kjent med litauisk kultur og naturarv - eller som søker harmoni og inspirasjon fra naturen - er velkommen hit.