Panevėžys ligger på bredden til elven Nevėžis (innbyggertall 97,6 tusen) og ble grunnlagt av Storhertugen av Litauen, Alexander. Panevėžys er en teaterby. Den kunstneriske lederen Juozas Miltinis, landets og århundrets personlighet, skapte et teater som ble anerkjent verden over og nå er oppkalt etter sin grunnlegger. Ingen steder i Europa vil du finne maken til dukketeateret på vogn. Det besøker de fjerneste landsbyer og byer med sin fargerike hestevogn om sommeren, og opptrer i byen om vinteren. Regissøren Antanas Markuckis har fått H.Ch. Andersen prisen. Hvert år samles kunstnere fra hele verden på det internasjonale keramikksymposiet i Panevėžys. Deres kunstverker er utstilt i kunstgalleriet. Byen er dekorert med et stort antall originale skulpturer, som idealisten Don Quixote, selv om byen ikke har noen vindmøller lenger.
Den lengste smalsporede jernbanen i Europa, en teknisk sjeldenhet, feiret sitt 100 års jubileum i 1999. Den forbinder byene Panevėžys og Anykščiai. En spennende tur med denne jernbanen er en reise inn i fortiden.
 
 
Panevėžys historie
                            
Panevėžys ble grunnlagt 7. september 1503, og fikk land til å bygge en kirke som belønning for sin strid mot hedenske religioner som var utbredt på den tiden.
 
I flere århundrer ble veksten av byen hemmet av konstante kriger og epidemier. Først på 1800-tallet kom det politisk og økonomisk stabilitet, som skapte grobunn for videre utvikling i Panevėžys. Samfunnet var nesten fritt for inndeling i sosiale klasser. De litauiske, polske og jødiske etniske bevegelsene var aktive i byen. Utdanning ble mer utbredt, og dette resulterte i at analfabetismen forsvant. Slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet har formet Panevėžys som den er i dag, et sterkt økonomisk og kulturelt sentrum og den fjerde til femte viktigste byen i landet.
 
12°