Flaga narodowa: Flagę państwową (narodową) tworzą trzy jednakowej szerokości pasy poziome: górny – żółty, środkowy – zielony, dolny – czerwony. Stosunek szerokości flagi do długości – 1:2.
 
 
Państwo Litewskie: niepodległa demokratyczna republika (Rozdz. I art. 1 Konstytucji Republiki Litewskiej). Władzę państwową na Litwie sprawuje Sejm, Prezydent Republiki i Rząd oraz Sąd. Właściwość organów władzy określa Konstytucja. Urzędy władzy państwowej służą ludziom.
 
Godło państwowe: Od 1991 r. godłem państwowym jest wizerunek białej Pogoni w czerwonym polu.
Hymn państwowy: „Pieśń narodowa” autorstwa Vincasa Kudirki, który napisał także muzykę, oficjalnie w 1919 r. została ogłoszona hymnem narodowym.
 
Język: Język urzędowy – litewski. Cała oficjalna korespondencja i kontakty urzędowe są prowadzone w jęz. litewskim.
 
Stolica: Wilno.
Wilno otrzymało prawa miejskie w 1323 r.; w rzeczywistości miasto u zbiegu rzek Wilii i Wilejki z zamkiem warownym na wzgórzu istniało już wcześniej. Starówka wileńska jest jedną z największych i najpiękniejszych w Europie Wschodniej i Środkowej (360 ha), została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasto posiada dobrą sieć komunikacji miejskiej: trolejbusy, autobusy i mikrobusy, dużo taksówek.
Prezydent: Dalia Grybauskaitė.
 
Religia: większość stanowią rzymskokatolicy (ok. 80 proc.), inne konfesje – prawosławni, ewangelicy luteranie, ewangelicy reformaci, staroobrzędowcy, żydzi, muzułmanie sunnici, karaimi i in.
 
Powierzchnia: 65 300 km kw. Mniej więcej jedną trzecią część terytorium zajmują lasy; 4,5 proc. wody śródlądowe. Na Litwie jest ponad 2800 jezior o powierzchni ponad 0,5 ha oraz 18 rzek o długości ponad 100 km.
Ludność: 2,82 miliona (2017 r.).
 
Podział administracyjny: Kraj tworzy 10 okręgów, które dzielą się na 60 rejonów.
 
Największe miasta według liczby ludności (2011 r.): Wilno – 542,9 tys.; Kowno – 336,9 tys.; Kłajpeda – 177,8 tys.; Szawle – 121,0 tys.; Poniewież – 109,0 tys. mieszkańców.
 
Uzdrowiska: Uzdrowiska nadmorskie – Połąga i Nerynga; uzdrowiska kontynentalne – Druskieniki i Birsztany.
 
Położenie geograficzne: Republika Litewska leży na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na północy graniczy z Łotwą (588 km), na wschodzie z Białorusią (660 km), na południu z Polską (103 km) i Obwodem Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska, 273 km). Granica morska wynosi 90 km wzdłuż wybrzeża Bałtyku. W 1989 r. Francuski Narodowy Instytut Geograficzny ustalił, że w odległości 24 km od Wilna na północny zachód znajduje się geograficzne centrum Europy.
 
Klimat: morski/kontynentalny. Średnia temperatura w lipcu: 17,6–19,6 °C, w styczniu: -6,3–10,5 °C. Jednak latem temperatura może wzrosnąć do +32-35 °C, a zimą spaść do -33°C. Lato charakteryzuje się rześkim powietrzem, nie w każdą zimę obficie spada śnieg.
Struktura narodowościowa: Litwini – 83,5 proc., Polacy – 6,7 proc., Rosjanie – 6,3 proc., Białorusini – 1,2 proc., inne narodowości – 2,3 proc. Litwę zamieszkuje 115 różnych grup etnicznych.
 
Popularne imiona i nazwiska: Według ostatnich danych najpopularniejsze nazwiska na Litwie to Kazlauskas oraz Jankauskas i Petrauskas. Zapewne będąc na Litwie spotkamy się z przynajmniej jedną osobą noszącą któreś z tych nazwisk.
Jeśli chodzi o imiona, to w 2014 r. najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi były Austeja, Emilija, Liepa i Gabija, zaś  chłopcom najczęściej nadawano imię  Matas, Lukas i Nojus.
 
Regiony etnograficzne: według różnic kulturowych i językowych Litwa dzieli się na pięć regionów: Auksztotę (Litwa północno-wschodnia i wschodnia), Dzukię (Litwa południowo-wschodnia i południowa), Suwalszczyznę (Litwa południowa i południowo-zachodnia na drugim brzegu Niemna), Żmudź (Litwa północno-zachodnia i zachodnia), Małą Litwę (krańce Litwy południowo-zachodniej i zachodniej).
 
Czas lokalny: Litwa leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego: GMT+2 godziny (podobnie jak Helsinki, Ryga, Tallinn).
 
Waluta narodowa – euro: Tak, jak monety euro w innych krajach, litewskie monety mają rewers taki sam jak wszystkie, natomiast na aversie jest herb Litwy - Pogoń, podobnie jak na dotychczasowych monetach.
 
Zakwaterowanie: W kraju według standardów międzynarodowych istnieje około 500 sklasyfikowanych (2011 r.) placówek świadczących usługi noclegowe, w tym 341 hoteli, 38 motele, 20 kempingów, 116 domów wypoczynkowych.
 
Powitanie: rano – labas rytas, w dzień – laba diena, wieczorem – labas vakaras; powitanie nieoficjalne – sveiki.
 
Pożegnanie: viso gero, likite sveiki, iki pasimatymo, sudie.
 
Podziękowanie: ačiū
 
 
 
 
 
17°