FESTIWAL PIOSENKI – LITEWSKIE DNI KULTURY
 
Barwne stroje ludowe, głosy śpiewające ludowe litewskie piosenki i sutartinės, ludowa muzyka taneczna oraz mnóstwo uśmiechniętych twarzy to Festiwal Piosenki, którego wrzawa napełnia Wilno co cztery lata. Impreza trwa sześć dni i przyciąga dziesiątki tysięcy dobrodusznych uczestników oraz jeszcze większą widownię, złożoną z miłośników litewskich tradycji. Festiwal Piosenki to wyjątkowy przykład dla całego świata jak taniec i pieśń łączą ludzi, rozrzuconych po całym globie.
 
Sto lat nie zmieniło znaczenia festiwalu
Pomimo prawie stu lat swojej historii, Festiwal Piosenki jest bez wątpienia jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń kulturalnych na Litwie, a dzisiaj jego znaczenie i popularność są nie mniejsze niż kiedyś.
Pierwszy dzień piosenki, w którym uczestniczyły wyłącznie chóry, zorganizowano na Litwie w 1924 roku. Festiwal rozkwitał nawet w trudnym okresie okupacji – repertuar obejmował pieśni patriotyczne, które łączyły ludzi w walce z wynarodowieniem, promowały jedność i litewskie dziedzictwo. Na drodze do odzyskania niezależności przez Kraje Bałtyckie w roku 1990 festiwal często nazywano „Śpiewającą rewolucją”.
Odbywający się co cztery lata festiwal piosenki obejmuje Dzień Tańca, Wieczór Zespołów Muzycznych, jarmark sztuki ludowej i rzemiosła oraz, na zakończenie, główny akcent – Dzień Piosenki.
Dobro kultury światowej
Litewski Festiwal Piosenki to wydarzenie na skalę narodową i jako dobro kultury światowej został wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Festiwal Piosenki, odbywający się w Krajach Bałtycki to wyjątkowe zjawisko społeczne, które nie posiada sobie analogii na świecie.
Po pierwsze jest to związane ze sztuką ludową, strojami ludowymi, pieśnią, tańcem i rzemiosłem, które ożywają na kilka dni podczas festiwali, a co najważniejsze – znajdują one swoje miejsce w sercach młodych ludzi, poszukujących wartości.
Po drugie, naród litewski może być dumny z rozmiarów festiwalu i międzynarodowego zainteresowania nim. Wydarzenie przyciąga średnio około 30 tysięcy uczestników, wielu z nich to pobratymcy mieszkający w różnych zakątkach świata.
Litewski Festiwal Piosenki jednoczy ludzi, wyzwala ducha narodowego, łączy wszystkich przy dźwiękach muzyki i melodiach tanecznych w poczuciu narodowej jedności. A jeszcze bardziej fascynuje tych, którzy uczestniczą w tych wspaniałych obchodach po raz pierwszy – odwiedzających Litwę.