Ponad 220 lat temu powstało uzdrowisko w Druskiennikach. Lecznicze słone wody i mikroklimat istniały tu od zawsze, ale dopiero w 1794 roku dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu Druskienniki zyskały status uzdrowiska. Zbadanie składu chemicznego słonych wód wykluczyło, co prawda możliwość pozyskiwania soli jadalnej z wody, ale za to odkryto, że woda ta ma skład podobny do innych europejskich wód uznawanych za zdrowotne. Kolejne ekspertyzy przeprowadzone przez jednego z profesorów Uniwersytetu Wileńskiego potwierdziły walory druskiennickich wód, a car Mikołaj I zezwolił na rozwój uzdrowiska. Na lata 30. XX wieku przypada rozkwit nowoczesnego leczenia z wykorzystaniem wody i co za tym idzie dynamiczny rozwój miejscowości. Powstała wówczas elegancka charakterystyczna zabudowa zdrojowa, którą do dziś można spotkać w centrum Druskiennik.
 
Obecnie w leczeniu na terenie Druskiennik wykorzystuje się zarówno wody, jak i błota lecznicze (borowinę). Druskienniki słyną z leczenia wielu schorzeń: kręgosłupa, dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego, reumatologicznych i skórnych i są jednym z bardziej znanych i popularnych wśród Polaków całorocznych uzdrowisk balneologicznych. 7 istniejących tu sanatoriów, w tym 1 uzdrowisko balneologiczne, lecznica oraz centra SPA korzystają z 7 źródeł wody mineralnej. W terapii wykorzystywana jest także borowina oraz mikroklimat. Personel medyczny oferuje diagnostykę i zabiegi na najwyższym poziomie.
 
20°