LITEWSKI PRZEJAW MISTYCYZMU
 
Nigdzie indziej na świecie nie istnieje takie miejsce, w którym na owianym podaniami i legendami wzgórzu ludzie ustawiliby tak ogromną ilość przyniesionych przez siebie krzyży. Góra Krzyży – to wyjątkowe sakralne miejsce, niepowtarzalne i jedyne pod względem swojej wielkości i historii. Dobrze znana w świecie góra jest odwiedzana przez rzesze turystów. Przedstawiciele różnych narodów i religii zostawiają tu krzyże ze swoimi imionami, intencjami, prośbami o łaskę.
 
Historia góry ocalałej dzięki wytrwałości ludzi
Góra Krzyży ukształtowała się w pobliżu Szawl, na grodzisku Jurgaičiai uznawanym za miejsce święte. Przypuszcza się, że pierwsze krzyże zostawili tu bliscy poległych powstańców 1831 roku, jednak pierwsza wzmianka o górze w źródłach pisanych pojawiła się dopiero w 1850 r. Krzyże zaczęto masowo stawiać w 1863 r., gdy władze carskie zakazały ich umieszczania nie tylko przy drogach, ale też na cmentarzach. Jak wynika z zachowanych informacji, wiele krzyży pojawiło się po objawieniu się w tym miejscu pod koniec XIX w. Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus. Uważa się, że to Maryja zachęciła ludzi do zostawiania tu krzyży.
W okresie sowieckim stawianie krzyży nie było tolerowane, góra stała się miejscem niepożądanym, wręcz zakazanym, sprzecznym z ideologią sowiecką. W nocy 5 kwietnia 1961 r. wszystkie krzyże buldożerami zostały zepchnięte do podnóża góry. Drewniane spalono na miejscu, metalowe wywieziono na złomowisko i przetopiono, zaś betonowe i kamienne kruszarkami rozdrobniono i wykorzystano przy przekładaniu dróg. Po pierwszych zniszczeniach Górę Krzyży jeszcze cztery razy próbowano zmieść z powierzchni ziemi. Jednak im większych dokonywano zniszczeń, tym góra odradzała się potężniejsza. Ludzie wytrwale stawiali krzyże w nocy, narażając się na niebezpieczeństwa i prześladowania. Góra Krzyży stała się symbolem niezłomnej wiary narodu, doznanych cierpień i nadziei.
Wspaniały pomnik w postaci 100 tysięcy krzyży
Po odzyskaniu przez Litwę Niepodległości, na Górę Krzyży zaczęły ciągnąć rzesze pielgrzymów. Krzyże zaczęto stawiać również u podnóża góry, gdyż wyżej już się nie mieściły. Obecnie jest tu ponad 100 tysięcy dużych i małych krzyży, figurek świętych oraz obrazów z zawieszonymi na nich różańcami. Przybyli w to miejsce turyści mówią, że góra przyciąga swoim spokojem, prawdziwie sakralną atmosferą.

Rozsławił papież Jan Paweł II
Najbardziej Górę Krzyży rozsławił w świecie chrześcijańskim papież Jan Paweł II, który odwiedził to miejsce 7 września 1993 r. Odprawił wtedy Mszę Św., modlił się w intencji litewskich męczenników za wiarę i całej chrześcijańskiej Europy. Litwę papież nazwał krajem krzyży, zaś Górę Krzyży – szczególnym miejscem na ziemi, w którym skupiły się cierpienie i ból stuleci oraz jaśnieje nadzieja zmartwychwstania. Za zachętą Ojca Świętego obok góry wzniesiono klasztor franciszkanów, do którego pielgrzymi zmierzają w poszukiwaniu ciszy.

Litewska sztuka wyrobu krzyży
Wyrób krzyży – to jeden z najbardziej wyjątkowych rodzajów rzemiosła na Litwie, wpisany na Listę Arcydzieł Niematerialnego i Słownego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Tradycyjne litewskie krzyże – to unikalne arcydzieła architektury, kowalstwa, rzeźbiarstwa i malarstwa. Jest to cenne dziedzictwo folklorystyczne Litwinów. Najważniejszy jest fakt, że wyrób krzyży na Litwie nie zanikł nawet w trudnym okresie sowieckim.