WYJĄTKOWE PIĘKNO STARÓWKI KŁAJPEDZKIEJ
 
Kłajpeda zachwyca na każdym kroku: oko cieszy harmonia między starymi i nowymi budynkami, a ucho koi cicho szumiące Morze Bałtyckie, wzrok przyciągają licznie zdobiące miasto rzeźby i zieleń. Spośród innych miast litewskich Kłajpeda wyróżnia się swoją zwartością oraz licznymi przykładami architektury niemieckiej i skandynawskiej. W okresie międzywojennym była uważana za jedno z najpiękniejszych miast w Europie Północnej.
 
Architektura niespotykana w innych miastach
Kłajpeda – to najstarsze litewskie miasto, w 1252 r. po raz pierwszy została wspomniana jako Memelburg. Jest to miasto poniemieckie, odznaczające się powściągliwością i skromnością.
Stare miasto w Kłajpedzie jest wyjątkowe ze względu na mur pruski i planowy układ ulic, co nie jest cechą charakterystyczną żadnej innej starówki na Litwie. Ulice są tu niezwykle regularnie ułożone, przecinają się pod kątem prostym.
Niegdyś na kłajpedzkiej starówce mieściły się najważniejsze budynki administracyjne, później – centra handlowe z największymi sklepami, hurtownie, banki.
Dzisiaj Kłajpeda oferuje turystom liczne kawiarnie, restauracje i sklepy z upominkami, zabytki architektoniczne.
 
WYBITNE POSTACI NA STARÓWCE KŁAJPEDZKIEJ

Plac Teatralny niby magnez przyciąga ludzi. Jest to szczególnie lubiane przez mieszkańców i gości Kłajpedy miejsce spotkań. Odbywają się tu różne koncerty, Święto Morza, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy na Zamku, inne imprezy.
Ważnym akcentem placu jest piękna rzeźba „Anusi z Tharau“, przedstawiająca młodą bosą dziewczynkę. Rzeźbę ustawiono ku czci poety Simona Dacha. Jest ona uwiecznieniem jednej z opiewanych przez twórcę bohaterek. Pieśń miłosną o „Anusi z Tharau” spotyka się wśród niemieckich pieśni ludowych, jej melodię do dziś grają dzwony ratusza w Monachium.
 
Warto obejrzeć pomnik „Arkę“, ważący 150 ton, o wysokości 8,5 metra. Został ustawiony w 2003 r., podczas obchodów 80. rocznicy przyłączenia Kraju Kłajpedzkiego (Małej Litwy) do Litwy. Kolumna z czerwonego granitu symbolizuje Małą Litwę, szara – Dużą Litwę. Górna, jakby osobna część pomnika, przedstawia obwód kaliningradzki – Kaliningrad, który nie został przyłączony do Litwy. Na pomniku umieszczono słowa wybitnej poetki litewskiej Ievy Simonaitytė: „Jesteśmy jednym narodem, jedną ziemią, jedną Litwą“.

Warto również zwiedzić Podwórko Artystów. W oryginalnych, niespotykanych nigdzie indziej na Litwie magazynach z murem pruskim z XVIII w. mieszczą się Warsztaty Artystyczne, zachęcające gości do odczucia atmosfery minionych wieków, zapoznania się z wyrobami rzemieślników z Litwy Zachodniej oraz spróbowania samodzielnego tworzenia.

Boże Narodzenie latem, albo niepowtarzalne Święto Morza
W razie pobytu w Kłajpedzie w ostatni weekend lipca, można wziąć udział w organizowanym od początku XX w. tradycyjnym Święcie Morza. Jest to niezwykle ciekawa, przyciągająca wiele osób impreza, zwana także letnim Bożym Narodzeniem. Jej celem jest popularyzacja żeglugi morskiej poprzez dostarczanie ludziom radości. W ramach Święta Morza odbywa się w mieście wiele imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych: koncertów, występów, spektakli. Osoby, które trafią na święto, chcą tu wrócić.