Położone nad Niewiażą Kiejdany to jedno z najstarszych miast Litwy, wspominane już w kronikach Długosza. Kiejdany znajdują się w odległości ok. 60 km od Kowna i 150 km od Wilna. Przepływająca przez miasto Niewiaża stanowi umowną granicę między Żmudzią a Auksztotą. Kiejdany założone na prawym brzegu są miastem żmudzkim. Nazwa miasta pochodzi zapewne od nazwiska kupca z Kuronii – Kiejdangena, który założył tu rybacką wioskę. Miejscowości oficjalnie nadano prawa miejskie w XIV w.
W pobliżu Kiejdan urodził się Czesław Miłosz, który od 1990 r. był honorowym obywatelem miasta.
 
Kiejdany są jednym z 7 miast litewskich z zachowaną starówką, na której można obejrzeć np. domy wybudowane przez szkockich osadników (w XVII –XVIII wieku blisko 300 Szkotów mieszkało na stałe w mieście).
 
Obecne Kiejdany to przede wszystkim stare miasto z zachowanymi zabytkami świadczącymi o barwnej przeszłości miejscowości. Fara św. Jerzego, wzniesiona w stylu gotyckim, pochodzi jeszcze sprzed Reformacji i jest jednym z najstarszych na Litwie kościołów, XVII-wieczny zbór kalwiński wzniesiony przez Radziwiłłów, mieszczący ich kryptę nagrobną, to dzieło renesansowe. Zachowany zbór luterański również pochodzi z XVII w., kiedy Kiejdany były centrum religii reformowanych. Drewniany kościół św. Jakuba wzniesiono na początku XVIII w. dla katolików, którzy na nowo zaczęli osiedlać się w mieście. Dwie synagogi, z XVII i XIX w., wzniesiono dla licznej społeczności żydowskiej. Cerkiew z końca XIX w. powstała dla prawosławnych, których liczba znacznie wzrosła w pozostających w zaborze rosyjskim Kiejdanach. Piękny pałac wzniesiony przez Czapskich ok. połowy XIX w. został zniszczony w 1944 r. Dobrze zachowany jest natomiast XVII-wieczny ratusz oraz liczne domy na starówce, w tym tzw. dom burmistrza, domy rektorskie, domy osadników szkockich oraz inne kamienice wznoszone w XVII–XIX w. Na rynku znajduje się też okazały pomnik księcia Janusza Radziwiłła.
 
Do Kiejdan można dojechać samochodem (ok. 150 km od przejścia granicznego w Budziskach), a z Kowna i Wilna autobusem. Można też dostać się tu pociągiem (np. z Wilna, Kowna, Połągi). Jest również bezpośrednie połączenie autobusowe z Polski (Eurolines).
 
18°