KRAJ ZDOBIONY PRZEZ WIEŻE KOŚCIELNE
 
Na Litwie istnieje wiele kościołów – czerwone i białe wieże wznoszą się ku niebu w małych wioskach i w panoramach dużych miast, przyciągają uwagę przejeżdżających i radują serca mieszkańców. W niedziele ludzie udają się do kościołów parafialnych, by uczestniczyć we mszy. Podróżnych, turystów i miłośników sztuki do kościołów zazwyczaj przyciągają nie msze, ale imponująca, majestatyczna architektura i interesująca historia.
 
Wspaniałe budowle, które odzwierciedlają historię i zmianę epok
Litewskie kościoły to żywy podręcznik historii kraju. Historia ich budowy, architektura, zdobienia odsyłają do dawnych czasów i odzwierciedlają zmianę różnych epok, opowiadają o losach ludzi, którzy żyli wcześniej na tych ziemiach. Niekiedy kościoły budowano i wykorzystywano jako obiekty obronne i często silnie cierpiały one przez zniszczenia i wojny.
Pierwszy kościół na Litwie pojawił się przed przyjęciem chrześcijaństwa – został wybudowany przez zagranicznych kupców i rzemieślników, którzy tu mieszkali. Po chrzcie w 1387 roku ilość kościołów na Litwie znacznie się zwiększyła. W połowie XX w. na Litwie istniało 885 kościołów i kaplic katolickich.

Bogactwo i różnorodność kościołów
Na Litwie istnieje wiele domów modlitwy i są one bardzo różne. Najbardziej rozpowszechnione i najczęściej odwiedzane są największe i najbardziej imponujące kościoły, znajdujące się w ośrodkach miejskich. Jednak nie mniejsze wrażenie robią małe i niepozorne kościółki oddalone od wielkich miast. Na Litwie znajduje się wiele kościołów o współczesnej architekturze, które nie od razu kojarzą się ze swoją faktyczną funkcją sakralną.
 
Najbardziej znane kościoły Litwy
Przypuszczalnie pierwszy kościół na Litwie został zbudowany przez Wielkiego Księcia Mendoga w XIII w. Była to Katedra w Wilnie, która podczas swojej długiej historii wielokrotnie ulegała zniszczeniom i przebudowom. Najstarszym zachowanym kościołem z kamienia jest pochodząca z XIV-XVw. świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja. Znajduje się ona w Wilnie i zachwyca swoimi cechami gotyckimi i romańskimi.
Niezwykłej urody Kościół św. Anny jest dziełem architektury późnogotyckiej.
Cudowna Kaplica Ostrobramska w Wilnie, w której przechowywany jest obraz Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, posiada wiele cech późnorenesansowych i jest świętym miejscem Litwy, najczęściej odwiedzanym przez pielgrzymów.
Imponującym i dostojnym dziełem sztuki barokowej jest kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie.
Najstarszy drewniany kościół na Litwie znajduje się w Połuszach, w rejonie ignalińskim. Jest to przykład prostej formy, harmonijnych proporcji i drewnianego ludowego baroku.

Kościół w Trokach to część kompleksu obronnego
Kościoły na Litwie budowano nie tylko jako obiekty czci religijnej, ale również jako fortyfikacje. Za przykład może posłużyć gotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Trokach, który stanowił część zabudowań obronnych – świątynia zbudowana na wzniesieniu broniła dostępu do półwyspu z zamkiem, było to duchowe centrum Troków, o znaczeniu i rozmiarze porównywalnym z trockim zamkiem na wyspie. Historia tego kościoła jest równie wyjątkowa, jak jego rozmiar – nigdy nie został on zamknięty. Obecnie kościół w Trokach to niepowtarzalny zabytek wiary i historii kultury litewskiej, które chronią kościół i jego dziedzictwo, obejmujące sześć stuleci.

Szydłowo – centrum pielgrzymek
Miasto Szydłowo w rejonie rosieńskim jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymek na Litwie, posiadającym blisko pięćsetletnią tradycję świętowania dnia narodzin Najświętszej Maryi Panny. Papież Jan Paweł II odwiedził miasto podczas swojej pielgrzymki. Przebywając specjalnie wybudowaną drogę modlitewną, pielgrzymi rozkoszują się świeżym sosnowym powietrzem, malowniczymi pagórkami i widokiem panoramy miasta.
 
 
19°