Poszukujący czynnego wypoczynku powinni zapoznać się z trasami rowerowymi na Żmudzi, które są bardzo dobrze przygotowane i wiodą przez malownicze okolice (np. przez Żmudzki Park Narodowy), lub wytyczone są pomiędzy turystycznymi miejscowościami (np. z Szawli na Górę Krzyży). 
 
Spływy kajakowe na Żmudzi biegną przez tereny o niezaprzeczalnym pięknie. Spływ Dubisą, jedną z piękniejszych rzek Litwy, wiedzie zakolami rzeki o wysokich brzegach. Po drodze należy się liczyć z przeszkodami w postaci powalonych drzew, wielkich kamieni oraz zapór przy nieczynnych młynach wodnych. Trasa ma około 100 km długości i wiedzie przez Pojezierze Żmudzkie i Park Krajobrazowy Dubisy.
 
150 kilometrowy spływ Miniją, największą rzeką w zachodniej części Żmudzi, pozwala zobaczyć po drodze nie tylko piękną przyrodę, ale i obiekty dziedzictwa kulturowego tych terenów. Jest to jedyny na Litwie szlak kajakowy drugiej kategorii, co oznacza, że wymagane jest pewne doświadczenie. Warto wspomnieć, że wzdłuż szlaków kajakowych dostępna jest różnorodna baza noclegowa i zaplecze gastronomiczne.
 
17°