SZTUKA LITWY POD JEDNYM DACHEM
 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (pol. Mikołaj Konstanty Czurlanis) był wyjątkowym kompozytorem i malarzem; uważa się go za jednego z najwybitniejszych litewskich artystów. Jego imieniem nazwano Muzeum Narodowe w Kownie. Jest to jedyne muzeum na Litwie prezentujące przegląd sztuki litewskiej od średniowiecza po współczesność.
 
Wpływ kreatywnych prac M.K. Čiurlionisa na kulturę
Prace tego kompozytora i malarza wyraźnie odcisnęły się na kulturze Litwy. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) to rozpoznawalny twórca, znany nie tylko na Litwie, ale posiadający swoje miejsce również w historii sztuki europejskiej.
Poematy symfoniczne W lesie oraz Morze to jego najbardziej znane dzieła muzyczne. Do najpopularniejszych obrazów należą prace z cyklu Bajka. Rex, Piramida czy Iskra to tytuły cykli sonat. Prawie wszystkie znane dzieła Čiurlionisa, rękopisy i inne prace są przechowywane i wystawiane w Narodowym Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie. Natomiast w Druskienikach, w dawnym domu rodzinnym Čiurlionisa znajduje się obecnie Muzeum Pamięci M. K. Čiurlionisa, gdzie można poznać bliżej życie artysty.

Krótkie, ale znaczące życie twórcy
Wszechstronność twórczych poszukiwań M. K. Čiurlionisa można porównać do zainteresowań mistrzów renesansowych. Jego twórczość odcisnęła wyraźny znak na sztuce europejskiej w ciągu zaledwie dziesięciu lat działalności artystycznej. Čiurlionis jest autorem czterystu utworów muzycznych, namalował ponad trzysta obrazów, tworzył literaturę i poezję oraz eksperymentował ze sztuką fotograficzną.
Obcowanie z wyjątkowymi dziełami sztuki
Oglądając prace M. K. Čiurlionisa można odnieść wrażenie, że wyrażają one typowego artystę przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Jednak dojrzałej plastyce obrazów M. K. Čiurlionisa dodatkowo towarzyszą subtelne formy muzyczne.

W Narodowym Muzeum Sztuki w Kownie znajduje się ponad 355 000 eksponatów. Ekspozycję stałą Muzeum tworzą kolekcje obejmujące dziedzictwo M. K. Čiurlionisa, litewską sztukę ludową, sztukę wysoką i użytkową Litwy XV-XX w., sztukę epoki starożytności, zagraniczne dzieła sztuki, numizmaty, archiwa sztuki ludowej oraz eksponaty życia litewskich elit artystycznych.

Dzieła wybitnego kompozytora i malarza M. K. Čiurlionisa, którego twórczość odcisnęła się na kulturze Litwy, można podziwiać nie tylko w tym muzeum – jego prace są eksponowane w 11 innych muzeach na terenie całej Litwy. Odwiedzając Druskieniki, gdzie się urodził M. K. Čiurlionisa, warto zwiedzić jego muzeum biograficzne, utworzone w domu rodzinnym artysty.
 
 
13°