W OSTREJ BRAMIE ZDARZAJĄ SIĘ CUDA
 
Ostra Brama w Wilnie jest znana na całym świecie z dwóch powodów: w pierwszej kolejności dzięki cudownemu obrazowi Matki Boskiej wystawionemu w Kaplicy Ostrobramskiej, a ponadto uważa się, że w tym miejscu święta moc czyni cuda. Istnieje wiele historii na temat mocy Ostrej Bramy uzdrawiania chorych czy karania złoczyńców. Odwiedź Ostrą Bramę i proś o cud.
 
Ostra Brama w miejscu największego zagrożenia
Dziś Ostra Brama kojarzy się z domem modlitwy wielu ludzi. Jednak przed wiekami była to jedna z bram obronnych w murach otaczających szesnastowieczne Wilno. Przypominają o tym otwory strzeleckie w zewnętrznej części budowli.
Ostra Brama została wybudowana w najbardziej niebezpiecznej i najczęściej atakowanej części Wilna. W 1799 armia carska zniszczyła mury obronne Wilna, ale pozostawiła Ostrą Bramę nietkniętą. Mówi się, że żołnierze przestraszyli się zniszczenia budowli, w której znajdował się święty obraz.

 
 
Znany wizerunek Najświętszej Maryi Panny
Jednym z najbardziej znanych renesansowych obrazów na Litwie jest cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia w Kaplicy Ostrobramskiej. Jest on również znany jako Madonna Ostrobramska lub Madonna Wileńska. Obraz został namalowany w siedemnastym wieku specjalnie dla tej Kaplicy, na wzór obrazu mistrza holenderskiego Martena de Vosa i jest czczony przez unitów, katolików i prawosławnych.
Istnieje zaledwie kilka wizerunków Najświętszej Maryi Panny przedstawiających ją samą bez dzieciątka. Ten obraz jest jednym z nich i dlatego też jest znany na całym świecie, kopie tego wizerunku można znaleźć w wielu kościołach w innych krajach. Na przykład, taki sam obraz zdobi kościół świętego Seweryna w Paryżu, wiele kościołów w Polsce oraz Kaplicę Litewską w Watykanie.

Kobiety nie mogły wchodzić do Kaplicy Ostrobramskiej
Kaplica została zbudowana w taki sposób, by wierni mogli modlić się do obrazu stojąc na ulicy, ponieważ wcześniej wejście do kaplicy było tylko od strony ogrodu klasztornego i osoby świeckie, szczególnie kobiety, nie miały do niej dostępu.
Kaplica Ostrobramska zyskała swój neoklasycystyczny wygląd w dziewiętnastym wieku i do dziś funkcjonuje jako kościół. To szczególne miejsce odwiedził papież Jan Paweł II, który odmówił tu różaniec w otoczeniu pielgrzymów z Litwy i zagranicy.
 
18°