PAŁAC KRÓLEWSKI – ŚWIADKIEM WIELU WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
 
Pałac Królewski dumnie wznosi się w samym centrum Wilna, na Placu Katedralnym, zwanym sercem miasta. Historia pałacu wiąże się z okresem największej potęgi kraju, zamieszkiwali w nim niegdyś wielcy książęta litewscy. Pałac był spalony wielokrotnie, zmieniał się jego wygląd architektoniczny a ostatecznie został zniszczony. Teraz, po 200 latach niebytu Pałac został przywrócony do życia i dziś czeka na zwiedzających.
 
Duma Pałacu
Podnóże wzgórza Giedymina zostało zamieszkane w czwartym wieku. Podczas kształtowania się państwowości Litwy, Wilno stało się jednym z najważniejszych ośrodków politycznych i później zostało stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na miejscu wzmocnionej drewnianej wsi w końcu XIII w. wybudowano potężny kamienny zamek, pierwszy na Litwie, a obecnie najważniejszy budynek na terenie Dolnego Zamku. Pod koniec XV w. budowa zamku obronnego przekształciła go w reprezentacyjną późnogotycką rezydencję wielkich książąt litewskich. W XVI w. miejscowi, jak również włoscy, polscy i inni architekci oraz artyści i rzemieślnicy przekształcili Pałac Królewski w okazałą renesansową rezydencję, która później zyskała cechy wczesnego baroku. Pałac był rezydencją władców Litwy i Polski.

 
 
 
 
Złota epoka Pałacu przypada na XVI i XVII w. W tym okresie Wilno było ważnym ośrodkiem europejskim, a Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, które znajdowały się pod rządami Jagiellonów i Wazów, były wpływowym państwem w regionie. Pałac był sceną wydarzeń, które miały wpływ na historię całej Europy. To tu przyjmowano zagranicznych posłów, organizowano sejmy, przysięgano na Wielkie Księstwo Litewskie, podpisywano międzynarodowe traktaty, prowadzono posiedzenia sądu, tworzono litewską konstytucję oraz przechowywano skarb i archiwum państwa. Pałac również szczycił się jedną z najbogatszych w Europie bibliotek, imponującą kolekcją broni, zbroi i trofeów myśliwskich. Kolekcjonowano tu cenne dzieła sztuki – gobeliny, malowidła, biżuterię, prace dekoracyjne powierzano znanym artystom, kwitło tu intensywne życie kulturalne. W połowie XVII w. zakończył się okres rozkwitu. Pałac został zniszczony przez armię carską i na początku XIX w. został doprowadzony do całkowitej ruiny.

Odrodzenie na tysiąclecie Litwy
Idea odtworzenia Pałacu Władców pojawiła się równolegle z ruchem wyzwolenia Litwy pod koniec XX w. Szczegółowe badania archeologiczne pałacu rozpoczęły się w 1987 roku. W tym miejscu dokonano około 0,5 mln unikalnych odkryć. Stały się one podstawą rekonstrukcji Pałacu. W roku 2002 rozpoczęła się odbudowa zniszczonego Pałacu Władców. Podczas uroczystości upamiętniających tysiąclecie pojawienia się nazwy Litwa, 6 lipca 2009 roku dokonano symbolicznego otwarcia odbudowania Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Pałac ponownie stał się symbolem litewskiej państwowości i powodem do narodowej dumy oraz ośrodkiem prezentacji dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Otwarcie dla zwiedzających odbudowanego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i jego stałych wystaw planowane jest na połowę 2013 roku. Dopóki budowa Pałacu nie zostanie ukończona, wystawy i imprezy odbywają się w Muzeum Sztuki Stosowanej (Arsenalo g. 3A) oraz w innych miejscach w Wilnie i na Litwie.