JEDNO Z NAJDZIENIEJSZYCH MUZEÓW NA ŚWIECIE
 
W pobliżu Druskienników, zaliczanych do najpiękniejszych kurortów Litwy, znajduje się Park Grūtas, uważany za jedno z najdziwniejszych muzeów na świecie.
 
Obnażona ideologia radziecka
Kiedy Litwa odzyskiwała swoją niepodległość w latach 1989-1991 liczne radzieckie monumenty ideologiczne zdemontowano i porzucono zapomniane w magazynach i na tylnych podwórkach. Pojawiało się wiele głosów i sugestii odnośnie ich przyszłego losu. Ostatecznie zdecydowano o utworzeniu Parku Grūtas, w którym wyeksponowano te pomniki. Ekspozycja ujawnia negatywne treści ideologii radzieckiej, jej wpływ na system wartości i pozwala Litwinom oraz gościom, odwiedzającym ich kraj, a także przyszłym pokoleniom, zobaczyć obnażoną ideologię radziecką, która tłumiła i dławiła ducha narodu przez dziesięciolecia.
W parku znajduje się ponad 100 pompatycznych figur polityków radzieckich. Demonstrują one komiczny hiperbolizm kultu radzieckich polityków. Przed odwiedzeniem Parku Grūtas warto zwiedzić galerie sztuki, muzea lub wystawy, ujawniające przemyślnie zaprojektowaną radziecką machinę propagandową, która niszczyła nowoczesne społeczeństwo od urodzenia do śmierci. 20 hektarów parku przypomina o warunkach surowej Syberii i jej wieżach wartowniczych, fragmentach łagrów i pozostałych elementach radzieckich, które w dużej ilości zostały zgromadzone na tym terenie.
Uroczystości i posiłki w Parku Grūtas
Każdego roku w Parku Grūtas odbywają się „radzieckie” uroczystości, którym towarzyszy komiczny spektakl na temat radzieckiego życia. Tego dnia aktorzy inscenizują oficjalne radzieckie uroczystości, zmartwychwstałych byłych liderów politycznych, którzy pojawiają się w sytuacjach groteskowych, zmuszając widownię do śmiechu.
W parku działa restauracja, w której zawsze można spróbować typowego radzieckiego jedzenia. Największą popularnością cieszą się dania z grzybów. Specjalne menu i atmosfera radzieckości przyciągają ludzi, ponieważ dla wielu z nich jest to niezwykle egzotyczne. Jednak, zdarzają się tacy, którzy tęsknią za tą epoką i z uśmiechem wspominają dni swojego dzieciństwa.
 
Baza rakietowa dla zainteresowanych
W przeciwległej części Litwy w pobliżu Płungian, znajduje się Muzeum Zimnej Wojny, które zaprasza do poznania historii Litwy i bliższego zaznajomienia się z doświadczeniami przeszłości. Pół wieku wcześniej znajdowała się tu podziemna baza rakiet balistycznych z głowicami termojądrowymi. Dziś o udziale ZSRR w Zimnej Wojnie przypomina tylko muzeum.
Dawne wyrzutnie rakietowe, studzienki przykryte kopułkami na powierzchni ziemi, zostały zrekonstruowane i odnowione. Zwiedzając to muzeum naprawdę będziesz mieć dreszcze, ponieważ nastrój wojny potęgują realistyczne manekiny – prototypy ludzi, którzy niegdyś służyli w radzieckiej armii.