NATURALNA TERAPIA
 
Pomimo, że Litwa jest niewielkim krajem, jest rozpoznawalna dzięki wyjątkowości i zróżnicowaniu swojej przyrody: równiny, wzniesienia, bogactwo lasów, jeziora i mokradła, falujące Morze Bałtyckie i jego białe wydmy oraz przepiękna Mierzeja Kurońska. A co najważniejsze - Litwa zachowała ją w stanie naturalnym, niezanieczyszczoną, z świeżym powietrzem.
 
Litwa krajem równin i wzniesień
Na terenie Litwy nie ma wysokich gór, gdzie nie spojrzeć, wszędzie widać kwitnące łąki, gęste lasy i żyzne pola uprawne. Jednak, odwiedzający kraj są przyjemnie zaskoczeni obfitością wzniesień, niegdyś zwieńczonych wspaniałymi zamkami, w czasach, gdy starożytni Litwini palili ołtarze bogom pogańskim. Najwyższym punktem na Litwie jest Wysoka Góra (Aukštojas) w obwodzie wileńskim o wysokości 293,84 m, z której rozciąga się widok na malowniczy krajobraz.

Jeziora i rzeki wszędzie, gdzie spojrzeć
Litwa to wyjątkowo wodny obszar – na jej terenie znajduje się ponad 3000 jezior różnej wielkości, długości i kształtu. Większość z nich leży w północno-wschodniej części kraju tworząc krainę jezior. Najpiękniejsze i najbardziej znane jeziorem Litwy to: Dryświaty – największe, Tauroginie – najgłębsze i Oświe (Jezioro Dubińskie) – najdłuższe.
Przez Litwę przepływa również wiele rzek. Za „ojca wszystkich rzek” uchodzi Niemen, ponieważ jest rzeką najdłuższą i posiada najwięcej dopływów i rozgałęzień. Wszystkie litewskie rzeki cieszą się popularnością wśród biwakowiczów – co roku latem prawie każdy Litwin próbuje zdobyć przynajmniej jedną z nich kajakiem.
W lasach - po świeże powietrze, by oddychać, po jagody i grzyby, by zbierać
W dawnych czasach prawie cały obszar Litwy porastały lasy. Obecnie lasy zajmują blisko jedną trzecią powierzchni kraju i stanowią bogate źródło jagód, grzybów, roślin leczniczych oraz są domem dla wielu zwierząr i ptaków. Dawno temu litewska szlachta i książęta polowali w ich zaroślach, przemytnicy i partyzanci szukali w nich schronienia. Roślinność leśna na Litwie jest bardzo zróżnicowana, można spotkać tysiącletnie dęby, czyste, świeże bory sosnowe, białe pnie brzóz. Gęste lasy zamieszkują dziki, sarny, jelenie, lisy, zające, kuny i inna zwierzyna. Od wczesnej wiosny słychać tu śpiew słowików, sikorek, zięb czy drozdów.

Przyroda to nasz majątek
Litwiny od zawsze czcili drzewa i przyrodę. W najpiękniejszych miejscach kraju utworzono parki narodowe, na Litwie jest ich pięć. Ponadto istnieje 30 parków regionalnych oraz ponad 100 rezerwatów krajobrazu, ponad 400 miejsc dziedzictwa przyrodniczego o znaczeniu państwowym. Na wszystkich tych obszarach ograniczona jest działalność człowieka, a przyroda, rośliność i zwierzęta podlegają ochronie.
 
13°