Szawle, czwarte co do wielkości miasto Litwy, jest siedzibą ponad 20 muzeów. Niektóre z nich są poświęcone są niezwykłej tematyce. Jedyne na Litwie Muzeum Rowerów znajduje się właśnie w Szawlach, ale to jedyne „nietypowe” muzeum w tym mieście. Są tam jeszcze m.in. Muzeum Kotów, Muzeum Fotografii, Muzeum Czekolady, Muzeum Radia i Telewizji oraz Muzeum Wodociągów i Zaopatrzenia w Wodę, a także Muzeum Kolejnictwa.
 
W mieście warto zobaczyć renesansową katedrę św. Piotra i Pawła oraz Pomnik Łucznika będący jednocześnie zegarem słonecznym. Pomnik upamiętnia bitwę jaką w 1286 r. pod Szawlami stoczyli Żmudzini z rycerzami kawalerów mieczowych.
W pobliżu Szawli znajduje się słynna Góra Krzyży – święte miejsce Litwinów. Wzgórze, na którym już w XV w. stała kaplica, jest miejscem gdzie od wieków przynoszone są krzyże. Szacuje się, że obecnie ich liczba przekracza 50 tysięcy. Góra Krzyży znajduje się na trasie litewskiego szlaku papieskiego.
 
Warto wiedzieć, że sztuka rzeźbienia drewnianych krzyży na Litwie została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.