Troki są niewątpliwie jedną z głównych atrakcji turystycznych Litwy. To nieduże miasto oddalone jest zaledwie 27 km od Wilna. W Trokach, a właściwie w pobliskiej wsi Stare Troki, znajdowała się pierwsza stolica Litwy.
 
Troki, symbol litewskiej turystyki i średniowieczna stolica Litwy, znane są przede wszystkim z położonego na wyspie jeziora Galwe średniowiecznego zamku. W Zamku na Wyspie w sezonie letnim organizowane są turnieje rycerskie. Na zamku oraz w położonym po drugiej stronie jeziora pałacu w Zatroczu odbywają się cyklicznie koncerty muzyki kameralnej. Utworzony w 1991 roku Trocki Historyczny Park Narodowy jest jednym z pięciu litewskich parków narodowych i obejmuje oprócz zamku na wyspie, Troki wraz z okolicami, w tym 3 jeziora, Zatrocze z pałacem Tyszkiewiczów, 3 grodziska z kurhanami, zabytki Starych Trok i kilka rezerwatów. Celem parku jest ochrona istniejących tu zabytków architektonicznych, historycznych, etnograficznych oraz przyrody.
 
Ważnym elementem kultury Trok jest istniejące tu do dziś skupisko ludności karaimskiej. Karaimowie zostali sprowadzeni do Trok z Krymu przez księcia Witolda i mimo zmieniających się okoliczności zamieszkują wciąż tę miejscowość. Cenieni za lojalność i legendarną uczciwość cieszyli się uznaniem kolejnych władców, a jeden z pochodzących z Trok Karaimów był nawet lekarzem nadwornym Jana III Sobieskiego. Obecnie zabudowę karaimską można zobaczyć głównie wzdłuż ulicy Karaimskiej, gdzie oprócz charakterystycznych domów mieszkalnych stoi XVIII-wieczna kiernesa – dom modlitwy. Kuchnia karaimska to kolejna rzecz, dla której warto przyjechać do Trok Niezrównane w smaku kibiny podawane są w miejscowych lokalach gastronomicznych, z których jeden może się poszczycić odznaką „Funduszu Dziedzictwa Kulinarnego” oraz posiada „Certyfikat produktu dziedzictwa kulinarnego.”
 
W Trokach znajduje się sanktuarium maryjne chętnie odwiedzane przez polskich turystów i pielgrzymów podążających szlakiem papieskim.