WILNO – BAROKOWE MIASTO
 
Większość turystów przyjeżdżających na Litwę odwiedza Wilno, i mają ku temu powody. Wilno ze swoją barokową Starówką, największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, należy do najpiękniejszych miast Starego Kontynentu, uznanych przez UNESCO. Stare Miasto, otoczone wspaniałym krajobrazem, harmonijnie łączy w sobie dziedzictwo przeszłości i osiągnięcia dnia dzisiejszego, naukę i kulturę. Wilno to ośrodek duchowego, kulturalnego, religijnego i politycznego życia kraju.
 
Wyjątkowa wileńska Starówka
Pierwszą wartością kulturową Wilna, która zyskała światowe uznanie, jest wileńska Starówka. Od XIII po XVIII w. Wilno było ośrodkiem politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego i miało duży wpływ na rozwój kultury i architektury w Europie Wschodniej. Chociaż miasto wielokrotnie było obiektem napaści i ulegało zniszczeniu, imponujące budynki w stylu gotyckim, renesansowym, barowym i klasycystycznym przetrwały, jak również średniowieczny układ ulic i środowisko naturalne.

Jedna z najbardziej zielonych stolic na świecie
Goście najczęściej zachwycają się miejską czystością i zielenią. To prawda, ponieważ miasto leży w dorzeczu Wilii i Wilejki, co sprawia, że należy do grona najbardziej zielonych stolic świata. W mieście jest wiele parków, skwerów ogrodów i trawników. Historyczne centrum Wilna otaczają wzgórza – doskonałe miejsca na obserwację lub rozrywkę, z których rozciągają się piękne widoki na panoramę miasta. Widać stąd dobrze czerwone dachy wileńskiej Starówki, które przypominają o historii. Warto pospacerować pomiędzy nimi po ciasnych uliczkach. Zwiedzić zachowane budowle zamkowe, Katedrę, posiadającą ponad sześćsetletnią historię, zespół budynków Uniwersytetu Wileńskiego, najstarszego w Europie Wschodniej, tajemniczych zakonów franciszkanów, dominikanów i bernardynów, kościołów, cerkwi prawosławnych – całe dzielnice kulturowe i historyczne.
Największe dziedzictwo baroku
Wilno jest jak podręcznik stylów architektonicznych. Jego budynki odzwierciedlają wszystkie style – od gotyku po klasycyzm, jednak dominuje przede wszystkim barok. Litewskie Stare Miasto to największa barokowa starówka na terenie Europy Wschodniej i obejmuje powierzchnię 360 ha. Interesującym faktem jest, że wileński barok został zbudowany na średniowiecznych fundamentach. Zwiedzając największe litewskie miasta, warto zwrócić uwagę, że na lekko zakrzywionej, wąskiej, średniowiecznej sieci ulicy stoją potężne, majestatyczne budowle z wieżami, pochodzące z zupełnie innych epok. Z epoki baroku pochodzi większość wileńskich budowli sakralnych: kościołów, cerkwi i klasztorów.
 
Najważniejsze przykłady wileńskiego baroku
Do najbardziej majestatycznych i imponujących zabytków wileńskiego baroku należą: Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza, którego budowa rozpoczęła się w 1604 roku – od innych wyróżnia go nieco niezgrabna część dolna oraz kopuła z koroną, kościół św. Jana z dzwonnicą pochodzący z drugiej ćwierci XVIII w., który harmonijnie wpisuje się w zespół architektoniczny Uniwersytetu Wileńskiego. Warto wejść na szczyt dzwonnicy z której rozciąga się widok na całe wileńskie Stare Miasto.

Trudno słowami przekazać atmosferę, wypełniającą każdy zakątek wileńskie Starówki – można ją poczuć tylko będąc tu na miejscu. Zatem, zapraszamy Państwa do niezwykle pięknego barokowego miasta!
 
 
13°