ZAMEK GIEDYMINA – PIERWSZ BUDOWLA W STOLICY LITWY
 
Legenda głosi, że Zamek Giedymina został zbudowany, gdy Wielkiemu Księciu Litewskiemu Giedyminowi przyśnił się proroczy sen. Ten niewielki, ale potężny zamek przetrwał wiele ataków krzyżackich. Obecnie trudno wyobrazić sobie Wilno bez niego, a baszta zamkowa stała się symbolem nie tylko stolicy, ale całej Litwy. Nic więc dziwnego, że ta budowli z czerwonej cegły, z której widać wspaniałą panoramę stolicy Litwy, stanowi punkt obowiązkowy dla wielu turystów przyjeżdżających na Litwę.
 
Legenda o zbudowaniu Wilna
Dawno, dawno temu, wielki książę litewski Giedymin polował w lasach doliny Świntoroga. Łowy były udane, ale bardzo męczące. Książę zdecydował się zostać i spędzić tam noc. Giedyminowi przyśniło się, że na szczycie wzgórza, na którym upolował byka w dzień, stoi żelazny wilk i wyje tak głośno, jak całe stado wilków.
Książę poprosił maga Lizdejkę, by ten wyjaśnił mu sen. Lizdejko wytłumaczył, że to znak, by wybudować w tym miejscy miasto, które później stanie się znane na świecie i zostanie wspaniałą stolicą Litwy.
Książę Giedymin, wypełniając wolę bogów, rozpoczął budowę przyszłej stolicy oraz zamku w jej centrum. Miasto nazwano Wilnem od nazwy pobliskiej rzeki Wilenki.
Historia Zamku Giedymina
Zamek Giedymina został wybudowany i do dziś jest jednym z najpiękniejszych zabytków Starego Miasta. Doskonale go widać ze wszystkich stron. Pierwsza wzmianka o Wilnie i zamku pochodzi z 1323 roku. Należy wspomnieć, że podczas panowania Giedymina Zamek był nie tylko politycznym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale również częścią jego umocnień obronnych. 1 stycznia 1991 po przywróceniu państwowości Litwie, na baszcie Zamku Giedymina oficjalnie wywieszono litewską flagę.
 
Zamek i jego muzeum odwiedzają tłumy
Zamek Giedymina jest lubiany przez turystów. Na górę, na której stoi można dojechać kolejką linową lub wspiąć się samodzielnie po starej brukowanej drodze. Widać stąd niesamowitej urody panoramę miasta, a czerwone dachy Starówki cieszą oczy. Po wspięciu się na górę, należy skierować się do zamku. Przewodnicy zamkowego muzeum przedstawią modele wileńskich zamków XIV-XVII w., ich uzbrojenie i materiał ikonograficzny ze Starego Wilna.
Zamek można odwiedzić również nocą, kiedy muzeum jest nieczynne, można spokojnie posiedzieć na otaczających zamek murach, które bywały ulubionym miejscem na romatyczną randkę lub pogawędkę.
 
18°