A. Aleksandravičius

התבוננות בנוף

ליטא היא ארץ מישורית - הגבעה הרמה ביותר בה, גבעת אוקשטויאס (Aukštojas), מתנשאת לגובה של 294 מטרים בלבד. עם זאת, ניתן להתרשם מתצפית פנורמית יפהפייה על נופיה המגוונים גם ללא הרים גבוהים. במשך עידנים הטבע עצמו, ובשנים האחרונות גם העם הליטאי אשר ניחן בכושר המצאה לא מבוטל, דאגו לספק שלל מקומות שבהם אפשר להתפעל מהנוף. ראשי מצודות עתיקות, פסגות, דיונות ענקיות או משטחים של מגדלי תצפית - הבחירה בידכם.