A. Aleksandravičius

מגדלי תצפית: ליטא נשקפת מכתפי ענק

הם אומרים שלפני שנים רבות ענקים שוטטו בארצות ליטא. תלוליות נערמו בידיהם, האגמים התמלאו מדמעותיהם, והם יכלו לקרוע עצים משורשיהם ביד. ואם אתה רוצה לראות את העולם כאילו אתה יושב על כתפי ענקים כאלה, אתה תמצא את אחת המדינות שמגדלי התצפית מציעה בדיוק את זה. כל מה שנדרש זה קצת מאמץ וכמה מאות צעדים. ועם כ- 30 מגדלים כאלה בליטא, ישנן הזדמנויות רבות להשקפה בעין ענקית.