A. Aleksandravičius

מלאכות עתיקות

העולם משתנה במהירות מסחררת, אך נחמד לדעת שיש דברים שאינם משתנים. מלאכות מסורתיות הן פופולריות מאוד בליטא, והאנשים אשר שימרו סודות משפחתיים במשך מאות שנים הם תופעה מיוחדת. הם יוצרים כלים מחרס בדיוק כפי שעשו זאת אבותיהם בעבר, ואז שורפים אותם בכבשן המובערת באש, בדיוק כפי שעשו זאת סביהם. עדיין ניתן למצוא את נולי האריגה שבהם השתמשו סבות סבותינו לאריגת הנדוניות שלהן בעיירות ברחבי ליטא, והאריגה הבלטית זוכה היום לעדנה ולחיים חדשים. אנשים תולים בבתיהם צלבים מעץ המגולפים על פי מסורת עתיקה ובוחשים ריבה בכפות עץ על כיריים מודרניות. נפחות תמיד נחשבה בליטא מלאכת מחשבת, ועבודותיהם של אומנים מיומנים מעטרות את בתינו וסביבתינו. אפשר לפגוש בכל מעשי הקסם הללו בירידי אמנות עממית, וגם ללמוד כיצד לבצען בסדנאות המוצעות על ידי המוזיאונים או האומנים עצמם.