A. Aleksandravičius

מקומות נחבאים

גם מי שחושב שהוא מכיר את ליטא היטב עדיין יכול למצוא מקומות נחבאים ומפתיעים. ממחצבות שנראות כאילו נלקחו ממאדים ועד ביצורים צבאיים המסתתרים הרחק בדיונות החוליות; ממגדלי תצפית נישאים ועד שבילים תת-מימיים העוברים בביצות. ליטא היא מקום מגוון להפליא – אל תחששו לאלתר ולסטות מנתיבי התיירות הרגילים ותיווכחו בעצמכם.