D.Rozmanaitė-Bružienė / „Ertlio namas"

מטבח מנור

בתי האחוזה באצולה הליטאית התפרסמו בעבר באירוחם ובמטבח האחוזה שלהם - בגלל המנות הטעימות שלה. הבעלים אפילו התחרו זה בזה כדי לראות מי יכול להשיג את השף הטוב יותר מצרפת או מאיטליה. מעדנים מיערות ושדות ליטא המתובלים מתיבול מעבר לים זכו להערכה רבה על ידי האורחים. האגדה מספרת שאצל אציל אמיתי, למות ליד השולחן הייתה דרך מכובדת ללכת. המסורת של מילוי אורח מלא שרדה עד היום באחוזות ליטא ששוקמו עתה. מטבחי אחוזה עורכים ארוחות ערב מיוחדות. אתה צריך להכין את עצמך לחגיגות האלה - הכי טוב לבוא על בטן ריקה.