R. Šeškaitis

אירועי ספורט עממיים

טיול, מרוץ אופניים, מרתון, ריצת שטח, טיסה בבלון פורח או גלישת עפיפונים הופכים לחגיגה המונית כאשר המשוגעים לדבר נפגשים יחדיו בהתלהבות סוחפת. רבות מהתחרויות האלה הפכו כבר למסורת. בלעדיהם הסתיו, החורף, האביב והקיץ הליטאיים היו הרבה פחות תוססים, והמשתתפים באירועים האלה היו מפסידים הזדמנות להתחרות נגד עצמם.