N. Tukaj / Architektūros fondas

הבית הפתוח וילנה

בית הפתוח וילנה הוא אירוע בסוף השבוע שנותן לכל אחד את האפשרות להתעניין באדריכלות וללמוד עליו יותר. במהלך סוף השבוע מקבלים המשתתפים גישה למבנים ייחודיים בווילנה שאינם בדרך כלל פתוחים לקהל. התוכנית כוללת סיורים בבניינים הניתנים על ידי מדריכים מתנדבים וכן אדריכלי הבניינים והאנשים שגרים או עובדים בהם.