A. Aleksandravičius

Užgavėnės (יום שלישי שמן)

זה לא אתה שאנחנו רוצים להפחיד. אנחנו מפחידים את החורף. במשך שנים רבות אנו מוציאים אותו משם בפברואר, צועקים: "חורף, חורף, צא מהחצר!" כמובן שהחורף לא תמיד נכנע, מחזיק מעמד מול האנשים בלבוש מהודר שגרפו פנקייקים והילדים שעוברים מדלת לדלת ומבקשים פינוקים. Užgavėnės היא חגיגה מסורתית שנמצאת בדם שלנו ומאפשרת למבוגרים להרגיש שוב כמו ילדים. מי יזהה אותך מאחורי מסכה? אתה יכול לחגוג את Užgavėnės ברומישקי - המסורות כאן לא משתנות לעולם. אם אתם בסמוגיטיה, עצרו ליד אגם פלאטאלי, שם תוכלו למצוא גם כיף חורפי. בוא לשרוף את סבלך יחד עם מורי, סמל הרע וכל חוסר מזל.

Places nearby