A. Aleksandravičius

דבש

צנצנת קטנה של דבש זהוב קסום יכלה לספר את ההיסטוריה המפוארת של ארצנו המתפרשת על פני אלפי המאה. ריחני עם קוצים של זרעים, פריחת לינץ 'וגריל, דבש הוא האוצר הגדול ביותר שלנו, המובא טיפה אחר טיפה מהיערות הנקיים, האחו והגנים שלנו. למען בריאותנו ואושרנו ושלך.