Ž. Morkvėnas

דזוקייה אנשים ותרבות

אין לטעות בניב הדז'קי. גם מי שלא מבין את הליטאית יתפוס את הצליל המתמיד של "dz". בליטא יש אמירה כי "אם הפטריות והגרגרים לא היו שם, בנות דז'קיה היו כולן חשופות". ואף אחד לא מתרגז על זה כי אכן - עבור אנשים רבים בדז'קיה, הפטריות הצומחות בעובי היערות, הגרגרים המבשילים בזגגות שטופות השמש והדבש שמביאים דבורים הם עניינם והחיים, והעניין שמניח אוכל על השולחן. ממש כמו האירוח, הנדיבות והרצון שלהם להשוויץ במיטב מה שיש באזורם - טבע, מלאכות אותנטיות ושירים מהדהדים. אם אתה רוצה לגלות איך אנשים חיו בבתי עץ במקלט הטבע לפני יותר ממאה שנה, נסו לדז'קיה.