G. Leškevičius

כדורים פורחים מעל וילנה

הליטאים הם רומנטיקנים חשוכי מרפא: אנו נמנים עם חמש המדינות המובילות עם המספר הגדול ביותר של בלוני אוויר חם וטייסי בלון לאלף תושבים; ומגזיני הנסיעות הבינלאומיים כבר העמידו את וילנה וטרקאי ברשימות של עשרת המקומות הראשונים שניתן לראות מהשמיים במשך מספר שנים.