J. Adomavičius

לחם שחור

אתה יודע מה הליטאים הכי מתגעגעים אליהם כשהם מחוץ לבית? לחם שיפון שחור שנעשה ללא שמרים בתנור אמיתי. איננו יכולים לדמיין את השולחן שלנו ללא לחם שחור, ומתכוני הלחם המסורתיים עוברים מבית לבית, ממשפחה למשפחה. לחם השיפון שלנו הוכר כחלק מהמורשת הלאומית שלנו. הקפד לנסות את זה, ולהביא כמה לבית למשפחה שלך. אין לנו ספק שזה יהיה להיט.