P. Rakštikas

ליטא הקטנה (Mažoji Lietuva) אנשים ותרבות

במהלך מלחמת העולם השנייה, קטינה ליטא הייתה ארץ גרמנית. כשהוא נותר בבזבוז ונחרב עד תום מלחמת העולם השנייה, האזור נולד מחדש ונודע כי הוא נאמן בכנות למסורותיו, תוך שהוא משתוקק להכיר לאחרים את ההיסטוריה הדרמטית, מנהגיו ואורח חייו חריג אפילו לליטאים. כאן גרים מיטב בוני הספינות ואורגני הרשת; כאן נתפסים הכי הרבה דגים ומכינים את מרק הדגים הטוב ביותר. וכאן מתקיים פסטיבל הים הטוב ביותר.