Andrius Aleksandravičius

שפות

מבחינה שפה, הן השפה הליטאית והן הלטבית שייכות לקבוצת השפות ההודו-אירופאיות, כאשר ליטאית נחשבת לאחת השפות העתיקות בעולם (יש לה קווי דמיון לסנסקריט). אסטונית, בינתיים, חולקת את מוצאה עם שכנתה מעבר לים, והיא שפה פינו-אוגרית (ממש כמו פינית).

יותר: https://www.lithuania.travel/il/news/hshph-shlnv-hy-yykhvdyt