R. Pasiliauskas / „Suvalkietis“

סודובה (Suduva) אנשים ותרבות

לעתים קרובות מצחיקים סודנים משום שהם חסכוניים, אך הם מכחישים זאת בעצמם. הם אפילו ייעלבו שיקראו להם קמצנים. הסודוביים חיים במישורים רחבים ובאדמות פוריות ומוקירים את עושר הטבע, בדיוק כמו שהם עושים את השפה הליטאית הספרותית. אולמות האחוזות העשירות והקושטות ששרדו כאן שומרים על ההיסטוריה והאגדות של סודוביה. בערבי חורף ארוכים, סודובים עדיין בונים גני קש תלויים ומרשימים, מגלפים עץ, מבצעים חיתוכי נייר משוכללים וארוגים אבנטות, אך הם עובדים גם על פרויקטים של אמנות עכשווית שעושה שם לאזור זה ברחבי העולם.