A. Aleksandravičius

הפארק הלאומי דזוקייה

יערות האורנים, הדיונות, הביצות והנהרות השולטים בעולם הטבע הייחודי של פארק הלאומי  דזוקייה (Dzukija), השמורה הגדולה ביותר בליטא, מעניקים מחסה למגוון גדול מאוד של מיני צמחים ובעלי חיים. בפארק נמצאת גם ביצת צ'פקאלי (Cepkeliai) - אחד מאתרי הטבע המוגנים ביותר בליטא.